Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése a Végh-Várkert Kft.-nél

Kedvezményezett neve:
VÉGH-VÁRKERT NÖVÉNYTERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

6320 Solt, Mikszáth Kálmán utca 71.
Adószám: 23992832-2-03
Közösségi adószám: HU23992832

Projekt címe:
A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE

Projektazonosító: VP2-4.1.4-16 – 1808055984
Támogatás összege: 12 728 956 Ft
Támogatás mértéke: 50 %

Projekt tartalma

A projekt kapcsán a gazdaság tulajdonában lévő, Solt település külterületén található 0153/16 és 0153/27 helyrajzi számon nyilvántartott területeken öntözőtelep került kiépítésre, melynek során egy szivattyúház építése, valamint az öntözőrendszer kialakításához szükséges gépek és eszközök beszerzésére került sor.

A családi vállalkozásként megalakult VÉGH-VÁRKERT Növénytermesztő és Szolgáltató Kft. székhelye a Bács-Kiskun megyei Solt településen található, amely a 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményezett Kalocsai Járásban helyezkedik el. A társaság tevékenységének keretein belül növénytermesztéssel foglalkozik, amely szántóföldi, valamint gyümölcstermő növények termesztését foglalja magában. A gazdaság 2012-ben alakult meg, vezető tisztségviselői Végh Krisztián, illetve testvére Végh Dániel. A termőterületek folyamatos növelésével, a feltételek és a tárgyi eszközök fokozatos fejlesztésével mára a gazdaság húzóágazatává vált a szántóföldi kultúrák termesztése, melynek keretein belül gabonafélék és olajos magvak termesztését végzik (búza, kukorica, repce, napraforgó). Korábbi években a tartós szárazságoknak köszönhetően a termesztett kultúrák, valamint a talaj esetében egyaránt felmerültek aszálykárok, szélsőséges esetekben egyes talajrészleteken eróziós károk is megjelentek. Jelen pályázati felhívás során elnyert támogatás segítségével az öntözött területek nagyságának növelése valósult meg új öntözőtelep kialakításával, amely magában foglalja egy szivattyúház építését, valamint a hozzá kapcsolódó eszközök és technológia beszerzését. Egy állandó öntözőrendszer telepítésével, valamint az ahhoz kapcsolódó új eszközök és berendezések beszerzésével az öntözni kívánt területek vízháztartása minden kétséget kizáróan pozitív irányba mozdult. A korszerű technológiának, valamint a helyi ökológiai adottságok és igények ismeretének a birtokában olyan öntözési struktúra alkalmazására nyílik lehetőség, mellyel a kijuttatott víz az adott kultúra igényeinek maximálisan megfelel, figyelembe véve a talajviszonyok aktuális alakulását, valamint a meteorológiai előrejelzéseket is. Ennek eredményeképpen nem áll fenn a túl- és alulöntözés veszélye, így elkerülhető a talaj vízzel való telítettsége, illetve a kiszáradása is.

A megvalósult beruházás a vállalkozás eredményessége mellett minden elemében költséghatékonysági célzatú, hiszen egy, a kor elvárásainak megfelelő öntözőtelep létesítésével jelentősen növeli a gazdaság árbevételét oly módon, hogy párhuzamosan az előállítási költségek csökkenek. A gépek beszerzésével jelentős bérmunkaköltségeket takarítható meg, így a beszerzési költségek néhány év alatt megtérülnek. A beszerzett gépek és az építéssel járó beruházás esetében egyaránt elmondható, hogy a gazdaság adottságainak és igényeinek megfelelően lettek kiválasztva/megtervezve, valamint a kivitelezők és forgalmazók is alapos piackutatást követően kerültek kiválasztásra ezzel is javítva a projekt költséghatékonyságát.

Projekt befejezési dátuma: 2020.